Bezoldiging bedrijfsleider: tips en opties

Een bedrijfsleider van een vennootschap kan zelf kiezen hoeveel loon hij aan zichzelf uitkeert. Hoe meer, hoe beter, toch? Toch beter niet. Het is een kunst om een fiscale balans te vinden. Lees verder om te weten te komen welke soorten er bestaan, de impact op je belastingen en tips voor het bepalen van je bezoldiging.

Wat is een bezoldiging?

Een bezoldiging is alle soort vergoedingen die een bedrijfsleider of werkend vennoot van een vennootschap aan zichzelf uitkeert.

Een bezoldiging kan verschillende vormen aannemen, welke meestal gecombineerd worden om het totale loon te optimaliseren. Algemeen gezien bestaan bezoldigingen meestal uit:

  • Tantièmes: een deel van de uitkeerbare winst van een vennootschap. Tantièmes worden tijdens de algemene vergadering toegekend aan de bestuurders of bedrijfsleiders. Uiteraard wordt deze uitkeerbare winst ook belast met de bestemming van het resultaat.

  • Zitpenning: een zitpenning is een vergoeding die bedrijfsleiders ontvangen voor hun aanwezigheid op vergaderingen van de raad van bestuur.

  • Emolumenten: emolumenten zijn extralegale voordelen die niet onder het normale salaris vallen. Het zijn de typische extralegale voordelen die een werknemer kan ontvangen, namelijk verlofdagen, vakantiegeld, een dertiende maand, ecocheques, en verzekeringen.

  • Enigerlei vaste of veranderlijke sommen: dit is een verzameling van alle bedragen die niet door de bovenstaande drie soorten gedekt worden. Uitzonderingen hierop zijn dividenden en kosten eigen aan de werkgever.

  • Voordelen van alle aard: voordelen in natura, bijvoorbeeld een wagen, laptop, of internetabonnement, die worden betaald door de vennootschap maar waarvan de bedrijfsleider privé gebruik maakt. Meestal wordt hiervoor het wettelijk forfait gebruikt.

  • Huur: de huurprijs en huurvoordelen van onroerende goederen aan de vennootschap kan geherkwalificeerd worden als een beroepsinkomen.

Wetgeving rond bezoldiging voor zelfstandigen in België

In België heeft elke natuurlijke persoon die een beroepsactiviteit uitoefent zonder daarbij gebonden te zijn door een arbeidsovereenkomst of statuut, het sociaal statuut van een zelfstandige. Als gevolg van dit aparte sociale statuut, genieten zelfstandigen van een specifieke sociale zekerheidsregeling.

Wanneer een bedrijfsleider zichzelf een bezoldiging uitkeert, dan moet hij daar sociale bijdragen op betalen. Het betalen van sociale bijdragen gebeurt per kwartaal en verloopt via een sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen. Zo'n verzekeringsfonds maken op basis van de uitgekeerde bezoldiging een berekening van de verwachte sociale bijdragen. Als starter is dit steeds een simulatie en volgt de definitieve berekening pas na . Hoeveel sociale bijdragen een bedrijfsleider moet betalen hangt van verschillende factoren af, bijvoorbeeld de burgerlijke staat en hoeveel personen hij ten laste heeft.

Naast sociale bijdragen dient een bedrijfsleider ook bedrijfsvoorheffing te betalen. Hoeveel dat precies is, laat je best berekenen door een sociaal verzekeringsfonds. Zij storten de bedrijfsvoorheffing dan door naar de overheid.

Tips voor het bepalen van je bezoldiging als zelfstandige

Het bepalen van je bezoldiging als zelfstandigen is complexe materie aangezien deze van verschillende factoren afhangt. Het is aangeraden om een boekhouder te raadplegen bij het berekenen van je ideale loon. Om alvast een idee te krijgen zijn hier enkele tips.

Wanneer een bedrijfsleider zich € 45.000 bruto loon uitkeert, dan verlaagt de vennootschapsbelasting op de eerste schijf van € 100.000 van 25% naar 20%. Langs de andere kant betaal je op je uitgekeerde loon ook personenbelasting, welke per schijf progressief stijgt. Het is dus een kwestie van balanceren: vanaf welk punt wordt het interessanter om jezelf minder uit te betalen en je winsten in de vennootschap te laten waar je dan een standaard 20% of 25% vennootschapsbelasting op betaalt?

Over gemiddelde lonen van zelfstandigen doen de wildste verhalen. Geloof niet zomaar alles wat er op het internet staat, maar ga ook ten rade bij collega's om een realistisch beeld te krijgen. Daarnaast zijn brancheverenigingen en inkomstenonderzoeken relatief betrouwbare bronnen. Besef ook dat er een verschil is tussen inkomsten uit een zelfstandige activiteit (de facturen die je uitstuurt) en het bedrag dat je jezelf als bedrijfsleider uitkeert.

Wat is de impact van mijn loon op mijn belastingen?

Je loon als zaakvoerder heeft impact op zowel je personenbelasting als op de belasting van je vennootschap.

Een klein vennootschap kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor het voordeling vennootschapsbelastingtarief. Normaal gezien betaalt een vennootschap een basistarief van 25% vennootschapsbelasting op zijn inkomsten. Wanneer een bedrijfsleider zichzelf echter een minimum jaarloon van € 45.000 bruto uitkeert, dan wordt op de eerste schijf van € 100.000 winst slechts 20% vennootschapsbelasting betaald.

Daarnaast betaal je op je uitgekeerde loon natuurlijk ook personenbelasting. Hoe hoger de bezoldiging, hoe meer personenbelasting, en deze kan snel oplopen met de progressieve belastingschijven.

Hoe betaal ik mijn bezoldiging uit?

Het uitbetalen van je loon als bedrijfsleider kan via een automatische of maandelijkse opdracht. Als je inkomen elke maand ongeveer hetzelfde is, is het eenvoudigste om voor een automatische uitbetaling te kiezen. Elke maand wordt dan dezelfde bezoldiging uitgekeerd, meestal op de laatste werkdag van de maand. Wanneer je inkomen sterk verschilt per maand, kan het handiger zijn om voor een variërende, maandelijkse opdracht te kiezen.

Conclusie

Een bezoldiging is een verloning die bedrijfsleiders en werkende vennoten van een vennootschap zichzelf uitkeren. Een bezoldiging kan verschillende vormen aannemen. De meest gangbare vorm van bezoldiging is het uitkeren van een loon, welke meestal op de laatste werkdag van de maand uitbetaald wordt.

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.