Belastingschijven 2023: De Belgische belastingtarieven

In België dient elk natuurlijk persoon gedomicilieerd in België belasting te betalen, wanneer je meer verdient dan de belastingvrije minimum. In België zitten we met een progressieve inkomstenbelasting. Dit betekent dat hoe meer je verdient, hoe meer belastingen je dient te betalen. Je dient dus ook een belastingaangifte in te dienen. Dit is immers van toepassing op alle belastingplichtigen.

Als belastingplichtige heb je rechten en verplichtingen. Een van de verplichtingen is om een belastingaangifte in te vullen. Op de eerste pagina vind je de algemene informatie terug op wie de aangifte betrekking heeft. In dit artikel wordt meer de focus gelegd op de belastingschijven en hoe je in een schijf terechtkomt. In dit artikel worden cijfers gehanteerd van aanslagjaar 2023, inkomstenjaar 2022.

Wat zijn belastingschijven?

Wanneer een land een progressief belastingsysteem hanteert betekent dit dat de lonen in verschillende belastingschijven belandden. Het inkomen wordt dus verdeeld in schijven als het ware. Naarmate je inkomen stijgt moet je meer belastingen betalen.

Voorbeeld

Een vereenvoudigd voorbeeld om dit te verduidelijken. Pieter verdiende in aanslagjaar 2021, 20.000,00 euro. In aanslagjaar 2022 daarentegen verdiende hij 25.000,00 euro. Zo belandt hij voor alle inkomsten boven €24.489,01 (zie tabel) in een hoger schijf en betaalt zo voortaan meer belastingen op die extra inkomsten.

Overzicht belastingschijven inkomstenjaar 2022 – aanslagjaar 2023

In onderstaand tabel vind je een overzicht terug van de verschillende belastingschijven die worden gehanteerd in de Belgische personenbelasting.

Als het belastbare inkomen bijvoorbeeld 30.000,00 euro bedraagt. Dan word je belast in schijf 1, 2 en 3.

Wat zijn de belastingtarieven voor een niet-rijksinwoner?

Een niet-rijksinwoner kent net als rijksinwoners een progressief belastingssyteem. Hoe hoger de inkomsten, hoe meer de belastingen bedragen. De belasting van niet-rijksinwoner worden berekend op het inkomen dat is verkregen of behaald in België. De buitenlandse inkomsten worden dus belast in het buitenland indien deze geen band hebben met België.

De tarieven zijn dezelfde als de tabel hierboven. Als hij bijvoorbeeld inkomsten heeft van 15.000,00 euro in België. Dan betaalt hij belastingen in de eerste schijf en tweede schijf.

Het van belasting vrijgesteld inkomen

Iedereen onderworpen aan de personenbelasting heeft recht op een belastingvrije som. Deze bedraagt 9.270,00 euro voor het aanslagjaar 2023. Deze belastingvrije som kan verhoogd worden door verschillende factoren.

  • Aantal kinderen ten laste

  • Inkomsten

  • Gehandicapt kind ten laste

Om dit te berekenen wordt dus gekeken naar de persoonlijke gezinssituatie.

Belastingaftrek

Je kan ook genieten van verschillende belastingaftrekken. Dit is een bepaald bedrag dat van de belastbare basis mag afgetrokken worden. Zo kan je een lager belastingtarief betalen.

Zo kan je belastingplichtige een aftrek krijgen voor bijvoorbeeld kinderoppas.

Het huwelijksquotiënt

In België vond men in het verleden dat gehuwden of wettelijk samenwonenden werden benadeeld op vlak van de personenbelasting. Om dit uit de weg te helpen heeft de fiscus het huwelijksquotiënt in het leven geroepen. Dit is een fiscale maatregel die de belastingdruk verlaagd voor gehuwden en samenwonenden.

Aan de partner die geen of weinig beroepsinkomen heeft wordt een deel van de inkomsten van de andere partner overgeheveld. Dit gebeurt wanneer één van de partner een beroepsinkomen heeft van minder dan 30% van het totale beroepsinkomen. Dit zorgt ervoor dat de gehuwden of samenwonenden in een lagere belastingschijf terechtkomen.

Dit is voordeliger dan per belastingplichtige belastingen te betalen terwijl een partner weinig inkomsten heeft.

Sociale bijdragen

Naast belastingen kennen we in België ook sociale bijdragen. Deze is ook verplicht en is een wettelijk percentage op het netto belastbaar beroepsinkomen.

Regering Michel succes?

De regering Michel had als bedoeling om de totale belastingdruk te doen dalen. Minder belasting betalen op je belastbaar inkomen dus. De belastingdruk op arbeid was licht gedaald door de taxshift maar ontving ook veel kritiek. Het heeft veel fiscale ongelijkheid met zich mee gebracht. Een voorbeeld dat werd aangehaald is de verhoging van de forfaitaire aftrek van beroepskosten in de personenbelasting. Hiervan kunnen de gepensioneerden in het land geen gebruik van maken. Deze hebben immers geen beroepskosten meer.

Nog een kritiekpunt is dat een alleenstaande met kinderen nog steeds een hoge belastingsdruk ervaart en zo in een hoge schijf terechtkomt.

Conclusie

In België moet je rekening houden met de gezinssituatie om het belastingbedrag te kunnen berekenen. Hoe hoger het de inkomsten, hoe hoger het belastingbedrag is dat je dient te betalen. Wel hebben we in België een belastingvrije som. Dit betekent dat we op een deel van het belastbaar inkomen geen belasting betalen.

De personenbelasting is geen makkelijke topic. Je kan hiervoor altijd een accountant raadplegen indien gewenst. Ook vind je nog interessante artikelen die hierop betrekking hebben en dit topic verder toelichten.

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.