Belastingaangifte doen: dit moet je allemaal weten

Elke Belg is verplicht deze inkomsten op te geven in een belastingaangifte. In deze aangifte moet u uw inkomsten opgeven, maar ook waar u uw geld aan hebt uitgegeven. Sommige uitgaven geven u recht op belastingvoordelen. Lees verder om meer te weten te komen.

Praktische informatie

Elke natuurlijke persoon, d.w.z. persoon van vlees en bloed, die een economisch belang heeft in België, moet ook in België personenbelastingen betalen. De overheid bepaalt de maatstaf voor de berekening van de belastingen doormiddel van de aangifte die u als persoon invult.

Er wordt niet alleen gekeken naar je inkomsten. Andere gegevens zoals je gezinssituatie, personen die jezelf ten lasten hebt, hebben ook invloed op je verschuldigde belasting. Het is ook mogelijk om je belastingen te verminderen door bepaalde uitgaves te doen. Het is dus belangrijk dat je alle informatie aan de fiscus aanreikt om zo optimaal mogelijk belast te worden.

In België kennen we een progressief tarief voor de personenbelasting. Concreet wil dit zeggen dat hoe meer je verdient, hoe hoger de belastingpercentage. Je wordt in schijven belast. Telkens als je een schijf omhoog gaat, verhoogt het percentage van belasting. De schijven gaan van 25 % voor inkomens tot en met 13 400 euro tot 50 % voor inkomens van 41 560 euro en meer.

Bovenop de gewone personenbelasting komt nog de gemeentebelasting. Dit percentage wordt bepaalt afhankelijk van welke gemeente jij bewoont. Dit percentage wordt toegepast op je verschuldigde belasting en hiermee vermeerderd. Klik hier om je tarief van gemeentebelasting terug te vinden.

Belastingaangifte doen: een vereenvoudigde aangifte

Indien je als belastingplichtige enkel een loon, pensioen of uitkering ontvangen hebt zonder andere inkomsten zoals roerende (intresten, dividenden) of onroerende (huurgelden), is de kans groot dat jij een vereenvoudigde aangifte toegestuurd krijgt. Hier hoef je, indien je akkoord gaat met het voorstel van de belastingdienst, geen verantwoording in te sturen.

Indien je niet akkoord gaat met je vereenvoudigde aangifte hebt je de tijd tot 30 juni 2022 (papier) of 15 juni 2022 (online) om veranderingen aan te brengen.

Belangrijke links

Belastingaangifte doen.

Lijst met tarieven van gemeentebelasting.

Aangifte doen (personen)belasting 2022

Een aangifte invullen kan op 2 manieren, op papier of online via het platform MyMinfin.

Op papier

Bij de papieren versie heb je geen vooraf ingevulde codes in je aangifte. In de fiches staan vaak de codes vermeld die bij je aangifte overeenkomen. De papieren versie moet toekomen bij de fiscale administratie ten laatste 30 juni 2022. In dat geval moet je je belastingaangifte enkele dagen op voorhand versturen, zodat de FOD Financiën ze op tijd ontvangt.

Deze deadline van 30 juni 2022 geldt ook voor voorstellen van vereenvoudigde aangifte die op papier worden verstuurd. Het is steeds mogelijk om deze digitaal in te dienen.

Op internet

Je aangifte kan je ook online invullen. Je hebt meer tijd om ze in te vullen, tot 15 juni 2022.

Een aangifte aanpassen kan. Je kan 1 maal je aangifte aanpassen en de deadline is steeds 15 juni 2022.

Uitstel aanvragen: hoe werkt dat?

Je kan aan de FOD Financiën onder bepaalde voorwaarden uitstel vragen voor het invullen van je aangifte. In geval van overmacht en dus een gebeurtenis die je niet kon voorzien en buiten je wil zijn. Je kan je aangifte niet tijdig indienen omwille van een overmacht: Je bent ernstig ziek of je documenten zijn verdwenen na een diefstal of brand. Dit zijn geldige redenen voor de FOD Financiën.

De aanvraag van uitstel moet telkens voor het normale indieningsdatum toekomen aan de FOD Financiën, Op papier 30 juni 2022 en digitaal 15 juni 2022.

Wanneer hoor ik terugkoppeling?

De reactie van de FOD Financiën kan duren tot 30 juni 2023 (voor de inkomsten van 2021). De uitbetaling gebeurt dan 2 maanden later op 31 augustus 2023 (indien je belastingen terugkrijgt).

Wanneer krijg je je geld?

Je krijgt je uiteindelijke terugbetaling afhankelijk van de datum van ontvangst van de definitieve aanslagbiljet. De terugbetaling gebeurt op het einde van de tweede maand na ontvangst van je aanslagbiljet. Stel je krijgt je aanslagbiljet de 15 augustus dan zal je 31 oktober ten laatste terug betaalt worden. Is dat niet het geval, check dan zeker je bankrekeningnummer online op Myminfin.be.

Hulp bij het invullen van de belastingaangifte of uitbesteden?

Een afspraak maken met een bediende van FOD financiën is mogelijk voor 29 juni 2022. Daarna is het niet meer mogelijk om een afspraak te maken voor het invullen van je belastingaangifte

Je kan altijd je aangifte met bijhorende documenten inleveren bij een accountant. Hij/zij zal je belastingaangifte in orde brengen en bijhorende tips meegeven. Accountants en boekhouders genieten van een uitgestelde deadline. Dus indien je te laat bent en niet een laattijdige aangifte wilt indienen kan je altijd terecht bij een accountant of boekhouder.

Een accountant of boekhouder zoeken in jouw buurt kan via onze website. Klik hier.

Wat je moet weten per onderwerp

Zoals hierboven vermeld is het mogelijk om voor bepaalde uitgaven een belastingvoordeel te verkrijgen. Deze voordelen verminderen je belastingen, het is niet zo dat je dan geld terugkrijgt van de belastingen. Deze worden verminderd van je belastingschuld van dat jaar.

Er zijn 2 types belastingvoordelen. Als eerste de belastingsvermindering die je verschuldigde belasting kan verminderingen tot 0 euro. Als tweede de belastingkredieten waar je wel onder 0 euro kan en de belasting negatief kan zijn waardoor je door dit belastingvoordeel een bedrag terugkrijgt.

Vastgoed

In de belastingaangifte wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen verhuur van vastgoed aan particulieren die het voor hun privédoeleinden gebruiken en zelfstandige of vennootschappen die het voor hun beroepsactiviteit gebruiken.

Verhuur aan particulieren is fiscaal voordeliger. De basis voor de belastingberekening is met een formule gebaseerd op het kadastraal inkomen (KI), die in 95% van de gevallen, minder is dan je effectieve ontvangen huur. In de aangifte is het enkel nodig om het kadastraal inkomen (KI) van je verhuurd goed in te vullen.

Het verhuur aan zelfstandige of vennootschappen word je belast op de brutohuur, en dus wel de effectieve aangerekende huur. Verhuren onder de marktwaarde wordt ook nagekeken. Als je een ruimte verhuurt onder de marktwaarde, wordt de huurprijs herberekend en word je belast op deze herberekende prijs en niet op de werkelijke ontvangen prijs. In de aangifte moet het kadastraal inkomen (KI) en de brutohuur aangegeven worden.

De intresten voor niet eigen woning zijn steeds aftrekbaar van je roerend inkomen. Op je niet eigen woning kan je ook nog eens, voor de kapitaalaflossingen, van het federale lange termijn sparen genieten. Dit voordeel geeft recht op 30% (tot maximaal 2 350 x 30%).

Leningen

Onder bepaalde voorwaarden heb je recht op een fiscaal voordeel voor hypothecaire leningen voor uw eigen woning en niet eigen woning. Het moet telkens gaan over een hypothecaire inschrijving en niet mandaat. Het kan zijn dat je lening is opgesplitst tussen inschrijving en mandaat (vaak 50/50). Raadpleeg hiervoor je attesten in je Myminfin account. Hier zie je ook duidelijk de intresten en kapitaalaflossing weergegeven.

Pensioen

Je kan jaarlijks, tot je pensioenleeftijd, van een belastingvermindering voor pensioensparen genieten. Je kan tot 990 euro per jaar uitbesteden aan je pensioensparen om 30% belastingvermindering te genieten. Er is ook de mogelijkheid om 1.270 euro, het zogenaamde maximumbedrag, jaarlijks uit te besteden aan het pensioensparen maar dan geniet je van 25% belastingvermindering.

Je kan afhankelijk van je gestorte bedrag 297 euro (bij 990 euro) en 317,5 euro (bij 1.270 euro) besparen van je belastingen.

Giften aan een erkende instelling

Mits bepaalde voorwaarden voldaan zijn, kunnen giften een belastingvermindering met zich meebrengen. Het belastingvermindering is 40% van het bedrag. Er is wel een maximum aan gebonden namelijk 397.850 euro of maximum 20% van je totaal netto inkomen. Klik hier voor de voorwaarden.

Sparen en beleggen

In België is er 30% roerende voorheffing (RV) ingehouden op dividenden en intresten. In de aangifte is het mogelijk om deze 30% tot een maximum van 240 euro terug te vragen. Dit is een belastingkrediet en u moet het invullen op uw belastingaangifte om ervan te kunnen profiteren. Het gevolg is dat je eerste 800 euro dividenden vrijgesteld is van roerende voorheffing.

Spaardeposito's zijn ook vrijgesteld van roerende voorheffing tot een belope van 980 euro.

5 handige tips voor het doen van belastingaangifte

Bij het pensioensparen is het belangrijk dat je oftewel 1.270 of 990 euro per jaar spaart. Het is niet voordelig om tussenin deze bedragen te sparen.

Een simulatie doen van je belastingaangifte en vergelijken kan steeds anoniem via de website van Tax-Calc. Zo kan je verschillende situaties vergelijken van het huidig jaar of verleden jaren. Hier kan je compleet anoniem een simulatie maken van je belastingaangifte. Zo kan je berekenen hoeveel belastingen je moet betalen en geeft ook eventuele fouten weer. Je kan ook een simulatie uitvoeren voor verleden jaren. Klik hier om een simulatie te starten.

Conclusie

Bij het invullen van een belastingaangifte komt heel wat kijken. Je kan dit zeker zelf aan de hand van enkele bronnen van internet of met hulp van de FOD Financiën. Wees dan wel op tijd om een afspraak met hun te boeken. Het is ook steeds mogelijk om tot bij een accountant of boekhouder te gaan voor het invullen van je jaarlijkse aangifte.

5 Meest gestelde vragen

Welke datum belastingaangifte doen?

Je aangifte moet toekomen op de belastingdienst ten laatste 30 juni 2022 voor de papieren versie en 15 juni 2022 voor de online versie. Je kan steeds inloggen op je Myminfin account om je aangifte te bekijken. Je kan je aangifte een keer wijzigen. Let op dat je hem dan niet vergeet terug in te dienen met de wijzigingen.

Ik moet plots meer betalen maar mijn situatie is niet veranderd ten opzichte van vorig jaar. Hoe kan dit?

Een van de oorzaken kan zijn dat je werkgever (of jijzelf na aanvraag) je minder bedrijfsvoorheffing heeft ingehouden waardoor er bij de afrekening je meer moet betalen.

De bedrijfsvoorheffing is een voorschot die elke maand wordt ingehouden van je loon. Je nettoloon is gelijk aan je brutoloon vermindert met de sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

Elk jaar worden er ook bedragen geïndexeerd in de Belgische fiscaliteit. Het is dus mogelijk dat je situatie min of meer dezelfde is als vorig jaar, maar dat de door de belastingdienst opgelegde grondslag is gewijzigd.

Wanneer krijg ik mijn geld terug indien ik terugkrijg van de FOD Financiën?

De uitbetaling gebeurt 2 maanden na versturing van het definitieve aanslagbiljet. De belastingdienst verzendt dit definitieve aanslagbiljet tussen augustus 2022 en juni 2023.

Hoe weet ik wanneer ik moet betalen of terugkrijgen?

Bij een vereenvoudigde aangifte staat dit bedrag vermeld in het voorstel.

Indien je je aangifte via Myminfin (Tax on web)? Klik dan voor dat je deze verzendt op "berekenen van de belastingen". Als je je aangifte al hebt verstuurd, ga dan naar "mijn documenten" in Tax on web en naast je aangifte van dit jaar staat een knop "berekenen".

Ik heb mijn pensioenfiche niet ontvangen. Hoe moet ik mijn belastingaangifte invullen?

De Federale Pensioendienst verzendt niet meer de pensioenfiches via de post. Je kan je pensioenfiche steeds digitaal raadplegen, via mypension.be of via Myminfin.be en dan "mijn documenten".

Het is mogelijk om een aanvraag in te dienen om in de toekomst je pensioenfiche per post te laten toekomen. Dit kan via www.fiscalefiche.be.

 

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.