Belasting cryptomunten: hoe zit het in België?

Cryptomunten: het nieuwe goud of een gigantische zeepbel? Aan die opinie gaan we ons niet wagen, maar het is wel een feit dat steeds meer mensen de weg vinden naar dit soort investeringen. De regelgeving rond cryptomunten staat nog niet op punt, dus een veelvoorkomende vraag is dan ook: hoe zit het met de belasting van cryptomunten in België? Wil je ook in cryptovaluta investeren? Lees dan hier hoe de belastingdienst kijkt naar jouw digitale investeringen.

Bitcoin

Wat zijn cryptomunten?

Cryptomunten, ook wel cryptocurrency of digitale valuta genoemd, zijn een relatief nieuwe vorm van valuta die volledig digitaal zijn. In tegenstelling tot traditionele valuta zoals de euro of de dollar, zijn cryptomunten niet fysiek en bestaan ze alleen in digitale vorm. Typisch aan cryptomunten is dat ze volatiele prijsschommelingen vertonen. De bekendste cryptomunten zijn Bitcoin en Ethereum.

Cryptomunten zijn gebaseerd op blockchain-technologie, wat betekent dat ze werken via een gedecentraliseerd netwerk van computers. In tegenstelling tot traditionele valuta worden cryptomunten niet beheerd door banken of overheden, maar in plaats daarvan worden ze beheerd door een netwerk van gebruikers die het netwerk ondersteunen en verifiëren. Gezien cryptovaluta nog relatief nieuw is, is de belasting ervan nog niet volledig geïntegreerd in onze fiscaliteit.

Wat is het goede huisvader principe?

Wie in cryptomunten investeert, die belegt. Als het gaat over beleggingen en belastingen, dan is het belangrijk om eerst het goede huisvader principe te begrijpen.

Het goede huisvader principe is een basisprincipe dat van toepassing is op investeringen en beleggen in België. Dit principe houdt in dat een belegger of investeerder altijd de nodige zorgvuldigheid in acht moet nemen bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

Het goede huisvader principe is helaas een vaag begrip en de Federale Overheidsdienst Financiën zal dan ook naar alle omstandigheden en feiten kijken om te beslissen of een investering volgens het principe is gebeurd of niet. Het komt erop neer dat je moet aantonen dat je investeringen relatief risicovrij zijn. Een typische strategie die binnen het principe past is de "buy and hold". Daarbij koop je digitale munten aan en houd je deze minstens 1 jaar in je bezit om ze op lange termijn te laten renderen. Daarnaast is ook de frequentie, het aantal transacties en het percentage privévermogen dat je hebt geïnvesteerd van belang. Gemiddeld gezien wordt 25% van je vermogen als grens genomen. Ten slotte zal de fiscus ook kijken naar je beroepsactiviteit.

Hoe worden cryptomunten belast?

Cryptomunten op zicht worden in België (nog) niet belast. Bezit je dus cryptomunten of doe je een aankoop met crypto? Dan moet je zowel op het bezit als de transactie geen belasting op betalen. Het bezit van een cryptomunt zoals bitcoin is namelijk vrij van btw.

Haal je winst uit je cryptomunten door deze te verhandelen of om te zetten naar cash? Dan betaal je mogelijk wel belastingen. In België kan meerwaarde namelijk pas belast worden als ze ook effectief gerealiseerd is.

crytomunten belasten

Hoe wordt de winst op cryptomunten belast?

Het in bezit zijn van cryptomunten wordt in België (nog) niet belast, maar eens je winst haalt uit je crypto, dan moet je mogelijk wel belastingen betalen. Er kunnen zich in dit geval drie scenario's voordoen: als amateur, als particuliere trader of als professionele trader.

Amateur

Wanneer je investeert volgens het goede huisvaderprincipe, dan is je belegging vrijgesteld van belastingen. Dit geldt zowel voor beursproducten als voor crypto. Belangrijk hierbij is dat je:

  • als hobby in crypto belegt;

  • aan langetermijninvesteringen doet – de zogenaamde buy and hold strategie. Dit betekent dat je minstens 1 jaar je belegging onaangeroerd laat;

  • weinig risico's neemt.

Als je volgens bovenstaande principes investeert, dan ziet de fiscus je als een amateur. Je investering valt onder normaal beheer. Je moet je cryptomunten niet aangeven in je jaarlijkse belastingaangifte. Als je munten dan stijgen in waarden, dan moet je die waardevermeerdering ook niet aan te geven bij je belastingen. Daarnaast moet je ook geen btw betalen op transacties uitgevoerd met cryptomunten.

Particuliere trader

De fiscus zie je niet meer als een amateur als je:

  • risico's neemt in je beleggingen;

  • regelmatig koopt en verkoopt en inspeelt op actuele prijsschommelingen

  • je doet aan korte termijn beleggen.

Investeer je volgens deze principes, dan ben je volgens de fiscus een particuliere trader. De gedachtegang hierachter is dat de meerwaarde voorkomt uit speculatie. De intentie achter je investering is dus van speculatieve aard. De fiscus zal je digitale munten dan als een bron van extra inkomsten beschouwen omdat je actief speculeert. Als particuliere trader moet je dan al je cryptowinsten aangeven in je belasting. Dit kan onder de noemer "divers inkomen" (speculatieve meerwaarde) en daar betaal je 33 procent belastingen op. In de belastingaangifte vind je divers inkomen terug onder vak XV, nr. 1440/2440.

Professionele trader

De fiscus ziet je als een professionele trader als cryptomunten verhandelen je voornaamste job is. Ben je dagelijks bezig met het verhandelen van crypto en zijn de meerwaarden op je verrichtingen je voornaamste bron van inkomen? Dan zal de fiscus het verhandelen van crypto als je beroep zien en je aanduiden als een professionele trader. Als professionele trader moet je de regels van een eenmanszaak volgen: je moet al je crypto-inkomsten aangeven in je personenbelasting.

Anders dan bij de amateurs en particuliere traders is dat dit niet meer onder het vak "diverse inkomsten" en 33 procent belastingen valt, maar als beroepsinkomen waarbij de gebruikelijke belastingregels gelden. Hoeveel belastingen je moet betalen hangt dan af van je jaarlijkse inkomsten.

Daarnaast worden professionele traders gezien als echte zelfstandigen en moeten ze ook aan de andere verplichtingen van een zelfstandige voldoen. Je moet je in deze situatie dus ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en sociale bijdragen betalen.

Strengere regels EU op komst?

De Europese Unie zit echter niet stil als het gaat over de wetgeving rond cryptomunten. Nieuwe EU wetgeving zou vanaf deze zomer gebruikers van crypto zoals Bitcoin. Twee nieuwe wetten werden recent goedgekeurd: de ene staat in het EU-jargon bekend als de regulation on markets in crypto assets (Mica), de andere als de transfer of funds regulation (TFR). Concreet gaat het om licentieregels voor handelsplatformen en digitale portefeuilles en cryptospelers moeten de identiteit van hun klanten bijhouden en delen met de toezichthouder als die erom vraagt.

Conclusie

Het bezit van cryptomunten wordt niet belast. Wanneer je cryptomunten gaat omzetten in geld of andere cryptomunten, dan word je mogelijk wel belast op de meerwaarde hiervan. Of en hoeveel je wordt belast hangt af van je intentie. Als amateur moet je je cryptomunten niet aangeven in je personenbelasting en betaal je geen belasting op de meerwaarde. Je investering valt namelijk onder normaal beheer van het privévermogen. Particuliere traders dienen in inkomsten uit cryptomunten aan te geven als "diverse inkomsten" op hun belastingaangifte en betalen hier een vast percentage van 33% belasting op. Professionele traders halen het merendeel van hun inkomsten uit cryptomunten verhandelen. De winst wordt dan ook als beroepsinkomen belast. Het percentage hangt dan af van je totaal jaarlijks beroepsinkomen.

Weet dat de regels niet in steen zijn gebeiteld en dat er altijd ruimte voor interpretatie is. De federale overheidsdienst financiën zal geval per geval bekijken. Ben je niet zeker onder welke categorie je valt? Vraag dan zeker raad aan je accountant.

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.