Uw auto en uw zaak: een complex verhaal!

Nota vooraf: we bespreken hier de situatie van een zelfstandige met recht op aftrek van BTW. Heb je geen recht op aftrek van BTW en/of werk je met een vennootschap, dan gelden er (deels) andere regels. Dat is dus een ander verhaal…

Als zelfstandige koop je de auto zelf aan: in eigen naam maar met vermelding van je BTW nummer. De auto is dus jouw persoonlijke eigendom, je zal zelf alle kosten van de wagen dragen. Als je de auto voor beroepsdoeleinden gebruikt, zal je in overleg met je boekhouder of accountant het percentage beroepsmatig gebruik moeten vastleggen.

Stel dat dit 60% is. 
De BTW is terugvorderbaar voor het percentage van dit beroepsmatig gebruik, maar mag nooit hoger zijn dan 50%. In ons voorbeeld wordt de BTW dus slechts voor 50% en niet voor 60%. Wat betreft de aftrekbaarheid als beroepskosten voor RSZ en belastingdoeleinden: de kosten van je wagen zijn dan niet voor 60% aftrekbaar als beroepskost maar worden verder beperkt, afhankelijk van de CO2-uitstoot van je wagen. 

In éénmanszaken zal de aftrekbaarheid van 75% nog veel voorkomen, dus we werken hier even mee verder: beroepskosten zullen dus voor 75% van 60% = 45% aftrekbaar zijn. 

Een cijfervoorbeeld ter verduidelijking

Stel je koopt een auto voor € 20.000,00  + 21% BTW. Je zal de wagen voor 60% beroepsmatig gebruiken. 
De BTW kan je slechts voor 50% terugvorderen: 50% van € 4.200,00 = € 2.100,00.
De niet aftrekbare BTW vormt een onderdeel van de kostprijs van de wagen die je beroepsmatig kan inbrengen: € 20.000,00 + € 2.100,00 =
€ 22.100,00.
De aankoopprijs van een personenwagen wordt over 5 jaar afgeschreven. Jaarlijkse kost: € 22.100,00 / 5 = € 4.420,00.
Aftrekbaar kost per jaar: € 4.420,00 x 60% x 75% = € 1.989,00.
De kosten van gebruik van de wagen bedragen € 2.000,00 + 21% BTW (brandstof, onderhoud…)  en € 1.790,00 per jaar vrij van BTW (verzekeringen, verkeersbelastingen…). Hier gelden voor terugvordering van de BTW dezelfde regels als bij de aankoop van de wagen: 50% van de BTW is terugvorderbare dus € 210,00. De totale jaarlijkse kost incl. niet aftrekbare BTW bedraagt dus € 2.210,00 + € 1.790,00 =
€ 4.000,00.   
Aftrekbare kost per jaar: € 4.000,00 x 60% x 75% = € 1.800,00
De totale aftrekbare kost per jaar bedraagt dan € 1.989,00 + € 1.800,00 = 3.789,00.

Hoeveel bespaar je aan RSZ en belastingen?

Eerst de RSZ: op je winsten vóór belastingen betaal je momenteel 21% RSZ (in 2018 daalt dit naar 20,50%). Je bespaart dus € 3.789,00 x 21% = € 795,69 aan RSZ.
De RSZ is zelf ook een aftrekbare kost voor de berekening van je belastingen. De voor belastingen aftrekbare kosten dalen dus met € 795,69: € 3.789,00 – € 795,69 = € 2.993,31
Als we ervan uitgaan dat u tegen het hoogste marginaal tarief van 50% belast wordt en er 7,5% gemeentebelastingen van toepassing zijn bespaar je aan belastingen: € 2.993,31 x 50% = € 1.496,66 x 1,075 = € 1.608,90.
Totale besparing belastingen en RSZ: € 795,69 + € 1.608,90 = € 2.404,59.

auto bedrijfswagen voor je zaak

Hoeveel kost je auto in totaal?

Op 5 jaar tijd kost jouw auto je dan:

De aankoopprijs inclusief BTW: 24.200,00
+ De kosten incl. BTW: 4.210,00 per jaar x 5 = € 21.050,00

Totale kostprijs van de wagen over 5 jaar indien u deze voor 60% voor beroepsdoeleinden gebruikt: € 45.250,00
– De terugvorderbare BTW: € 2.100,00 + 5 x € 210,00 = € 3.150,00 
– De besparingen aan belastingen en RSZ: € 2.395,84 x 5 = € 11.979,19.

Totale kostprijs van de wagen over 5 jaar indien u deze voor 60% voor beroepsdoeleinden gebruikt én de kosten voor 75% aftrekbaar zijn:  € 30.120,81.

 

Conclusie

Je merkt het, we maken hier heel wat veronderstellingen om deze, niet zo eenvoudige berekening te kunnen maken. Het plaatje zal er voor jou dus wellicht anders uitzien, zeker als het percentage beroepsmatig gebruik veel lager of hoger ligt dan de 60% van dit voorbeeld of al de CO2-uitstoot van je wagen hoger of lager ligt. 

Als je de aankoop van een wagen overweegt, eerst dus best even overleggen met je boekhouder of accountant om te weten hoeveel een nieuwe auto jou in totaal zal kosten.
 

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.