Inhoudingsplicht leveranciers met sociale en fiscale schulden

                                                

De inhoudingsplicht: hoe zit de regelgeving in elkaar?

Een opdrachtgever die een activiteit laat uitvoeren die valt onder 'werken in onroerende staat', 'werken in de vleessector' of 'werken die vallen onder het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtdiensten' moet nagaan of (onder)aannemers van dergelijke werken geen sociale of fiscale schulden hebben. In dat geval dient een inhouding te gebeuren bij betaling van facturen van deze leveranciers.
Heeft de leverancier sociale schulden dan moet een inhouding van 35% van het factuurbedrag worden doorgestort aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (IBAN: BE76 6790 0001 9295; BIC: PCHQBEBB).
Voor fiscale schulden bedraagt de inhouding 15% van het factuurbedrag, te storten aan de FOD Financiën,  Algemene Administratie van de Inning en Invordering, Inningscentrum (IBAN: BE33 6792 0023 2046 – BIC: PCHQBEBB). 

Gebruiker van Wings Beheersoftware?

Gebruikers van Wings Beheersoftware kunnen via de professional banklink van Wings Boekhouding hierop een automatische controle instellen. Handig én efficiënt!
Meer info over deze optie vindt u hier.

Geen gebruiker van Wings Beheersoftware?

Op basis van het BTW-nummer van uw leverancier kan u via 'Chekinhoudingsplicht.be' ook zelf nagaan of deze achterstallen inzake RSZ of BTW heeft. 
Meer info over de inhoudingsplicht vindt u via deze link.  
 

Recente artikels

Blijf in contact

Schrijf je in voor de wekelijkse ondernemers nieuwsbrief, boordevol tips en advies voor startende ondernemers.